Žymų Archyvai: Šviesos laidumas

Informacija dėl automobilių stiklų tamsinimo

 LANGŲ TAMSINIMAS  Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo instrukcijoje (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=304334&p_query=&p_tr2=) nustatyta, kad leidimas tamsinti priekinį ir priekinius šoninius stiklus išduodamas: valstybės institucijoms ar įstaigoms naudoti jų patikėjimo teise valdomas ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais naudojamas kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina ir… Skaityti toliau »